Domainpäätteet
Joel Virolainen avatar
Written by Joel Virolainen
Updated over a week ago

Erilaisia domainpäätteitä on nykyään useita satoja ja niiden määrä on kasvussa. Maailman yleisin pääte on .com (commercial). Muita yleisiä kansainvälisiä päätteitä ovat muun muassa .net, .org, .info. Kansallisia päätteitä ovat muun muassa .fi, .se, .de. Eurooppalainen yleispääte on .eu. Nykyään myös yksityiset organisaatiot voivat hakea hallinnoitavaksi omaa domainpäätettä. Markkinoille onkin tullut satoja uusia domainpäätteitä kuten .live, .store, .finance, .pizza, .games jne. Näiden ns. erikoispäätteiden hinnoittelu on varsin kirjavaa, muutaman kymmenen euron vuosimaksusta aina useiden tuhansien eurojen vuosimaksuihin ja ns. premium-sanojen rekisteröintihinnat voivat kohota vieläkin korkeammiksi.

Liiketoimintaa harjoittaville yritykselle suosittelemme ainakin .fi, .com, .net ja .eu päätteiden rekisteröintiä (mikäli ovat vielä vapaina). Mikäli toimintaa on useissa maissa niin kyseisten maiden päätteet kannattaa rekisteröidä. Maailmalla on useita yrityksiä, jotka seuraavat muun muassa .fi rekisteröintejä ja rekisteröivät sitten itselleen esimerkiksi kyseisen nimen .com päätteen myyntivoiton toivossa, jos se on jätetty rekisteröimättä.

Kansainväliset päätteet ovat yleensä kenen tahansa rekisteröitävissä. Kansallisissa päätteissä saattaa olla maakohtaisia rajoituksia. Suomen .fi pääte oli aiemmin vain suomalaisten yritysten, yhdistysten tai yksityishenkilöiden rekisteröitävissä, mutta 5.9.2016 voimaan tulleen lakimuutoksen johdosta .fi -verkkotunnuksia voivat nykyään rekisteröidä myös ulkomaiset tahot. Tämä on kasvattanut .fi -verkkotunnusten kysyntää ja hyvin paljon varsinkin englanninkielisiä yleissanoja rekisteröidään ulkomaisten tahojen toimesta. Asiakaspalvelumme antaa tarvittaessa lisätietoja.

Domainrekisteröinnit eivät saa loukata toisen suojattua nimeä (esim. toiminimi tai tavaramerkki). Suomessa Viestintävirasto voi puuttua lainvastaisesti rekisteröityyn verkkotunnukseen. Kansainvälisiä verkkotunnuksia koskevissa asioissa toimivaltainen elin on Wipo.

Did this answer your question?